Thursday, June 13, 2013

Jesus pada Paulus sangat berbeza

Pada ketika itu ada guru-guru lain menceritakan riwayat Jesus yang berlainan daripada gambaran oleh Paulus .(2 Korintus 11:4-5). Paulus menyatakan dirinya tidak terkurang daripada 'rasul-rasul yang utama'. Ini bermakna Paulus rasa tercabar dan dicabar oleh guru-guru lain yang turut mengajar tentang Injil.

No comments: