Wednesday, May 13, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 18 (Ketuhanan Jesus)

Markus 1 : 13

"Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari lamanya, dicobai oleh Iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia"

Satu lagi bukti ayat di dalam Bible yang menunjukkan bahawa Jesus (Nabi Isa) bukannya Tuhan. Pada ayat di atas, Jesus telah dicobai (diuji) oleh Iblis. Adakah Tuhan selayaknya diperlakukan begitu?

Monday, May 4, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 17 (Ketuhanan Jesus)

Yohanes 19 : 28

Sesudah itu, kerana Yesus tahu, bahawa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia – supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci – “Aku haus”

Maka, kalau kita hayati daripada ayat di atas yang terkandung dalam Al-Kitab adalah tidak layak Tuhan ini bersifat haus. Sifat haus ini hanya layak untuk manusia.