Tuesday, April 28, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 16 (Ketuhanan Jesus)

Markus 13 : 32

Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di syurga tidak, dan anakpun tidak, hanya Bapa saja”

Berdasarkan ayat di atas, Jesus tidak mengetahui tentang hari kiamat. Persoalan yang cukup besar di sini, adakah selayaknya Tuhan tidak tahu hari kiamat?

Thursday, April 23, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 15 (Ketuhanan Jesus)

Antara ayat-ayat yang menafikan ketuhanan Jesus yang perlu kita semua ketahui termasuk rakan-rakanku penganut Kristian semua ialah ayat dalam perjanjian lama :

Yohanes 5 : 30

"Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku"

Daripada ayat ini, jelas kepada kita bahawa Jesus mengaku sendiri dengan ikhlas bahawa dia mengikut arahan dari Allah SWT dan dia diutuskan sama seperti nabi-nabi yang lain.

Monday, April 13, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 14 (Ketuhanan Jesus)

Menurut penganut agama Kristian, dalam Bible terdapat ayat-ayat yang menyatakan Jesus sendiri mengaku sebagai Tuhan ketika dia masih hidup dan setelah dia dibangkitkan dari kematian. Di antara ayat-ayatnya ialah (Yohanes 1 : 1-5) dan (Yohanes 8 : 23-30).

Sebenarnya, di dalam Bible itu sendiri terdapat banyak ayat-ayat sama ada di dalam Perjanjian Lama mahupun Perjanjian Baru yang menafikan ketuhanan Jesus juga dengan jelas sekali menunjukkan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT. Bagi para pengkaji agama Kristian, hendaklah membuka sendiri dan kemudiannya menghafal beberapa ayat dari (Kitab Bible) berhubung hal ini…

Bersambung siri seterusnya....(^^)

Wednesday, April 8, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 13 (Ketuhanan Jesus)

Ayat di bawah ini selalu digunakan oleh orang Kristian untuk membuktikan ramalan kedatangan Jesus oleh Musa. Namun bagi umat Islam ayat ini membuktikan tentang kenabian Muhammad di dalam kitab Bible. Sekiranya mereka bertegas menyatakan ayat ini ditujukan kepada Jesus, maka ayat ini dengan jelas menerangkan tentang kenabian Jesus bukan sebagai TUHAN.

Ulangan 18:18-19

(18 : 18)
Seorang nabi akan Ku bangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Ku perintahkan kepadanya.

(18 : 19)
Orang yang tidak mendengarkan segala firman Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama Ku, daripadanya akan Ku tuntut pertanggungjawaban.