Sunday, November 22, 2009

Allah dalam Islam dan Kristian??? Siri 2


Allah Tuhan Yang Esa

Dalam akidah Islam, Allah adalah Tuhan Yang Esa. Firman Allah yang bermaksud “Katakanlah (wahai Muhammad) bahawa Allah adalah Esa”. (Surah Al-Ikhlas : ayat 1). Nas Al-Quran ini menjadi asas keEsaan Allah. Oleh itu, hanya wujud satu Tuhan sahaja dalam akidah Islam. KeEsaan Allah juga tergambar dalam rangkap syahadah yang kita ungkapkan “Tiada Tuhan Yang selayaknya disembah melainkan Allah”. Lafaz syahadah yang menafikan kewujudan Tuhan dan kemudiannya menetapkan hanya Allah sebagai Tuhan adalah lafaz yang amat kuat.

Bagaimana pula bagi agama Kristian? Dalam ajaran Kristian, wujud kepercayaan Triniti. Kepercayaan ini merujuk kepada tuhan yang terdiri daripada tiga iaitu Bapa, Anak dan Holy Spirit. Tuhan Bapa tidak sama dengan tuhan Anak. Jesus (Nabi Isa - dalam Agama Islam) dianggap sebagai anak Tuhan. Kitab Bible menegaskan ketuhanan Jesus dalam nasnya yang berbunyi “For the wages of sin is death, but the free gift of Allah is eternal in al-Masih Isa our Lord”. (Romans 6 : 23). Dalam terjemahan edisi Indonesia, nas tersebut berbunyi “Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Jesus Tuhan kita”. Mengikut Dr Ahmad Shalaby dalam bukunya tentang agama Masihi, terdapat perbezaan antara gereja Barat dan Gereja Timur tentang siapakah yang lebih utama. Gereja Timur berpendapat bahawa Allah Bapa adalah lebih utama daripada Anak. Manakala Gereja Barat melihat persamaan antara Allah Bapa dan Anak.

Namun, yang penting...Allah dalam Islam adalah Esa (Tunggal). Bahkan akidah bahawa Allah tiga dalam satu atau apa jua istilahnya ditolak dalam Islam. Firman Allah tentang kekufuran kepercayaan ini dalam firman-Nya yang bermaksud “Sesungguhnya telah kufurlah golongan yang berkata bahawa Allah salah satu daripada tiga”. (Surah Al-Maidah : Ayat 73).

Tuesday, November 10, 2009

Allah dalam Islam dan Kristian???


Allah adalah nama bagi Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam, nama Allah digunakan secara meluas. Walaupun Allah mempunyai nama-nama yang lain, namun lafaz Allah digunakan pada semua keadaan. Kalau diteliti dengan nas Al-Quran, terdapat ratusan lafaz Allah disebut di dalam Al-Quran.

Bagi agama Yahudi dan Nasrani, lafaz Allah juga digunakan dalam penggunaaan yang merujuk kepada Tuhan. Hal ini dinyatakan oleh firman-Nya yang bermaksud “Dan Yahudi berkata bahawa Uzair adalah anak Allah, dan Nasrani pula berkata Isa Al-Masih adalah anak Allah” (Surah At-Taubah 9 : 30)

Nas Al-Quran ini memberi kefahaman bahawa lafaz Allah sudah digunakan dalam kitab agama yang terdahulu iaitu masyarakat Yahudi dan Nasrani. Malah kini terdapat usaha agar lafaz Allah boleh digunakan dalam agama Kristian di Malaysia. Bahkan terdapat saranan agar semua Tuhan dalam semua agama disebut sebagai Allah. Adakah usaha ini wajar atau tidak? Apapun jawapannya, marilah kita cuba memahami Allah, Tuhan dalam akidah Islam berbanding Allah, Tuhan dalam agama Kristian.

Bersambung siri II ...........

Monday, August 3, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 23 (Penyaliban) Siri Akhir

Cuba anda kira berapa hari Jesus berada di dalam perut bumi (kuburan)? Adakah cukup 3 hari 3 malam seperti janji Jesus? Inilah yang dipertikaikan oleh Ahmad Deedat ketika berdialog dengan salah seorang tokoh agama Kristian. Untuk mengira jumlah hari yang sebenar Jesus berada di dalam kuburan cuba perhatikan jadual di bawah :

Hari

Siang

Malam

Jumaat

Masih berada ditiang salib dan belum dikebumikan

Ada

Sabtu

Ada

Ada

Ahad

Telah bangkit

Telah bangkit

Ahmad Deedat bertanya, “ Barangkali orang-orang Kristian tersilap menghitung hari Jesus disalibkan? Mungkin bukan hari jumaat, mungkin hari rabu? “ tokoh Kristian itu menjawab mungkin kami tersilap. Yang hairannya kesilapan ini telah berlaku sejak 2000 tahun yang lalu dan tiada siapa yang menyedarinya sedangkan Good Friday terus disambut sejak dahulu hingga sekarang sebagai satu sambutan keagamaan yang menandakan Jesus mati pada hari Jumaat.

Renung2fikir2....(",)

Saturday, August 1, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 22 (Penyaliban)

Jesus dikatakan telah disemadikan selama 3 hari 3 malam selepas mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari ahad. Ini berdasarkan satu petanda yang dijanjikan oleh Jesus semasa diminta tanda oleh orang Yahudi.

(Matius 12:38-40), (Markus 9:30-31)

Tetapi Ahmad Deedat, pendakwah Islam yang terkenal menempelak kepercayaan ini dalam satu pertemuannya dengan seorang tokoh Kristian. Ahmad Deedat menggunakan fakta-fakta yang terdapat di dalam ayat-ayat di atas untuk membuktikan rapuhnya pegangan mereka. Sebelum itu anda harus membaca petikan ini.

(Matius 28: 1-10)

Kesimpulan dari ayat-ayat Bible

1) Jesus akan dibngkitkan setelah disalib selepas 3 hari 3 malam seperti Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam.

2) Jesus disalib pada hari jumaat.

3) Jesus didapati tidak ada di dalam kuburan pada hari ahad.

Thursday, July 23, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 21 (Penyaliban)

Bila Jesus disalib?

Jesus disalib pada hari jumaat. Oleh sebab itulah penganut kristian Roman Katolik menyambut Good Friday setiap tahun pada tanggal 14 April kerana pada hari itulah Jesus dikatakan disalib. Cuba anda tanya rakan-rakan anda yang beragama Kristian RC perkara ini. Kemudian cuba tanya rakan Kristian anda yang bukan bermazhab Roman Katolik tentang Good Friday. Anda akan mendapati mereka sebenarnya tidak sepakat dalam berapa lama Jesus di kuburan sebelum dibangkitkan? Pada hari apa Jesus dibangkitkan?

Monday, June 15, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 20 (Penyaliban)


Kisah penyaliban Jesus ada disebut dalam Bible. Di antaranya dimuatkan dalam (Markus 15 : 6 - 15), selanjutnya kisah Jesus di tiang Salib (Markus 15 : 21 - 32) dan akhirnya Jesus mati di tiang salib (Markus 15 : 33 - 37).

Penyeksaan serta kematian Jesus inilah merupakan misi perutusan Jesus sebagai anak Allah ke dunia ini. Kedatangan Jesus semata-mata untuk melaksanakan misi penting ini, iaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa atau menanggung dosa yang dilakukan oleh Adam satu ketika dahulu. Dosa ini tidak terampun hanya dengan melaksanakan hukum Taurat, tetapi hanya terampun dengan kematian Jesus di tiang salib. Maka dengtan matinya Jesus di tiang salib, terhapuslah dosa yang sekian lama ditanggung oleh umat manusia.

Bagi kita umat Islam, kita mempunyai keyakinan yang berbeza dengan Kristian. Allah menegaskan bahawa Jesus tidak mati dibunuh dan tidak disalib. Di dalam Bible sendiri terdapat cerita yang jelas menunjukkan Jesus memang tidak mati dan bukan dia yang disalib pada hari tersebut. Di antaranya ialah pada satu hari Jesus datang menemui murid-muridnya dengan memberi salam (Damai sejahtera bagi kamu) selepas mereka menyangka dia disalib dan telah mati. Mereka ketakutan dan kehairanan kerana menyangka bahawa mereka melihat hantu Jesus. Lalu Jesus menerangkan bahawa dia bukan hantu tetapi dia sendirilah yang datang.

“…lihatlah tangan-ku dan kaki-ku: Aku sendirilah ini: rabalah dan lihatlah, kerana hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku ” Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. (Lukas 24 : 36 - 42)

Bukankah cerita ini menunjukkan Jesus tidak mati disalib dan yang disalib itu bukan Jesus?

Bersambung siri seterusnya....

Wednesday, June 10, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 19 (Penyaliban)

(Penyaliban)

Kepercayaan Kristian

- Jesus telah disalib dan mati selama 3 hari dan 3 malam. Kemudian Jesus dibangkitkan pada hari ke-3
- Darah yang mengalir dari tubuh Jesus membersihkan dosa warisan
- Mereka yang percaya akan masuk syurga
- Kalau Jesus tidak bangkit, ajaran dan kepercayaan kami sia-sia belaka (1 Kor 15:14)


Seterusnya, penganut Kristian percaya bahawa Jesus mati disalib di tiang salib semasa pemerintahan Pilatus. Kisah penyaliban ini boleh dibaca di semua keempat-empat Injil (Matius, Markus, Lukas dan Yohanes). Bukan itu saja, mereka memfilemkan kisah penyaliban tersebut. Antaranya, Filem Jesus From Nazareth, Gospel of Judas dan lain-lain lagi. Ringkasan ceritanya seperti yang berikut :

Jesus yang telah menyampaikan ajarannya difitnah oleh orang-orang Yahudi dengan mengatakan Jesus mendakwa dia adalah raja Jerusalem. Mereka berusaha menangkapnya dan mendapat bantuan dari salah seorang muridnya Yudas Eskariot. Yudas telah membelot dengan disogok sebanyak 30 keping wang perak. Pilatus akhirnya menjatuhkan hukuman bunuh dengan cara disalib terhadap Jesus kerana dihasut oleh orang Yahudi.

Wednesday, May 13, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 18 (Ketuhanan Jesus)

Markus 1 : 13

"Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari lamanya, dicobai oleh Iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia"

Satu lagi bukti ayat di dalam Bible yang menunjukkan bahawa Jesus (Nabi Isa) bukannya Tuhan. Pada ayat di atas, Jesus telah dicobai (diuji) oleh Iblis. Adakah Tuhan selayaknya diperlakukan begitu?

Monday, May 4, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 17 (Ketuhanan Jesus)

Yohanes 19 : 28

Sesudah itu, kerana Yesus tahu, bahawa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia – supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci – “Aku haus”

Maka, kalau kita hayati daripada ayat di atas yang terkandung dalam Al-Kitab adalah tidak layak Tuhan ini bersifat haus. Sifat haus ini hanya layak untuk manusia.

Tuesday, April 28, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 16 (Ketuhanan Jesus)

Markus 13 : 32

Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di syurga tidak, dan anakpun tidak, hanya Bapa saja”

Berdasarkan ayat di atas, Jesus tidak mengetahui tentang hari kiamat. Persoalan yang cukup besar di sini, adakah selayaknya Tuhan tidak tahu hari kiamat?

Thursday, April 23, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 15 (Ketuhanan Jesus)

Antara ayat-ayat yang menafikan ketuhanan Jesus yang perlu kita semua ketahui termasuk rakan-rakanku penganut Kristian semua ialah ayat dalam perjanjian lama :

Yohanes 5 : 30

"Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku"

Daripada ayat ini, jelas kepada kita bahawa Jesus mengaku sendiri dengan ikhlas bahawa dia mengikut arahan dari Allah SWT dan dia diutuskan sama seperti nabi-nabi yang lain.

Monday, April 13, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 14 (Ketuhanan Jesus)

Menurut penganut agama Kristian, dalam Bible terdapat ayat-ayat yang menyatakan Jesus sendiri mengaku sebagai Tuhan ketika dia masih hidup dan setelah dia dibangkitkan dari kematian. Di antara ayat-ayatnya ialah (Yohanes 1 : 1-5) dan (Yohanes 8 : 23-30).

Sebenarnya, di dalam Bible itu sendiri terdapat banyak ayat-ayat sama ada di dalam Perjanjian Lama mahupun Perjanjian Baru yang menafikan ketuhanan Jesus juga dengan jelas sekali menunjukkan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT. Bagi para pengkaji agama Kristian, hendaklah membuka sendiri dan kemudiannya menghafal beberapa ayat dari (Kitab Bible) berhubung hal ini…

Bersambung siri seterusnya....(^^)

Wednesday, April 8, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 13 (Ketuhanan Jesus)

Ayat di bawah ini selalu digunakan oleh orang Kristian untuk membuktikan ramalan kedatangan Jesus oleh Musa. Namun bagi umat Islam ayat ini membuktikan tentang kenabian Muhammad di dalam kitab Bible. Sekiranya mereka bertegas menyatakan ayat ini ditujukan kepada Jesus, maka ayat ini dengan jelas menerangkan tentang kenabian Jesus bukan sebagai TUHAN.

Ulangan 18:18-19

(18 : 18)
Seorang nabi akan Ku bangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Ku perintahkan kepadanya.

(18 : 19)
Orang yang tidak mendengarkan segala firman Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama Ku, daripadanya akan Ku tuntut pertanggungjawaban.

Sunday, March 29, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 12 (Ketuhanan Jesus)

Kisah Melkisedek raja negeri Salem yang agung?
“Sebab Melkisedek ini adalah raja Salem dan imam Allah Yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Ibrahim ketika Ibrahim kembali dari menggalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanyapun Ibrahim memberikan seperspuluh dari kesemuanya. Menurut erti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran, dan juga raja Salem iaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan dan kerana ia dijadikan sama dengan Anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya” (Ibrani 7 : 1-3)

Siapakah dia? Dialah Allah kerana Allah sahaja yang tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak ada bapa, tidak ada ibu dan yang hidup selama-lamanya.

Namun, dia hanya seorang raja agung. Ibrahim membayar satu persepuluh harta kepadanya sebagai cukai keagamaan.

Jesus mempunyai permulaan dalam rahim wanita dan mempunyai kesudahan yang zahir di atas kayu salib. Lelaki ini tidak ada permulaan dan kesudahan. Mana yang lebih agung antara mereka berdua?. Sudah tentulah Melkisedek.

Justeru, saya ingin bertanya kepada kepada rakan-rakan saya daripada agama Kristian, mengapa kalian tidak menyembahnya?. Dialah yang sepatutnya disembah seperti tuhan jika sememangnya manusia perlu disembah.

Thursday, March 26, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 11 (Ketuhanan Jesus)

Kisah Melkisedek raja negeri Salem yang agung?

Apakah faktor yang menjadikan penganut Kristian menganggap Jesus sebagai Tuhan? Adakah kerana kelahirannya?Saya pernah bertanya kepada salah seorang rakan Kristian saya dan beliau menjawab bahawa “Dia dilahirkan tanpa bapa daripada kalangan manusia. Oleh itu, ia mesti mempunyai bapa dan kerana itu bapanya ialah Allah.

Al-Quran menolak teori ini dengan cara yang cukup mudah. Sesungguhnya contoh penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman dalam Surah Ali-Imran ayat 59 yang bermaksud: “Jadilah (seorang manusia), maka jadilah ia”.

Jadi, kalau Jesus ialah Allah atau anak Allah yang sebenar kerana ia tidak mempunyai bapa dalam kalangan manusia, maka Adam adalah tuhan yang lebih besar daripadanya kerana dia tidak mempunyai bapa dan tidak mempunyai ibu. Hal ini adalah wajar dengan logik dan rasional akal. Lalu mereka mengatakan Adam diciptakan daripada tanah sedangkan Jesus dilahirkan daripada seorang perawan.

Namun pada kali ini, saya ingin memberitahu tentang seorang lagi nama yang disebut dalam kitab Bible yang tersebut dalam Surat kepada orang Ibrani, kisah Melkisedek raja negeri Salem yang agung. Siapakah dia????

InsyaAllah, saya akan sentuh pada siri akan datang....

Monday, March 23, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 10 (Ketuhanan Jesus)


Semua mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa (Jesus) adalah dengan izin Allah SWT semata-mata bagi membuktikan bahawa beliau adalah seorang Rasul yang diutuskan kepada manusia. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam dalam Al-Quran dalam Surah Ali-Imran 49-51 yang bermaksud:

49. Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka) : “Sesungguhnya Aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, iaitu Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; Kemudian Aku meniupnya, Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah; dan Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah; dan Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.

50. Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan untukmu, dan Aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. Kerana itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

51. “Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, kerana itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus”.

Wednesday, February 11, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 9 (Ketuhanan Jesus)

Seperti yang kita pernah sentuh pada artikel sebelum ini, Nabi Isa (Jesus) boleh melakukan pelbagai mukjizat. Di antara mukjizat yang boleh dilakukan oleh Nabi Isa (Jesus) ialah :

1) Menyembuhkan orang yang sakit kusta (Matius 8:1-3)
2) Meneduhkan ribut (Matius 8:23-27)
3) Menyembuhkan orang yang lumpuh (Matius 9:1-8)
4) Mencelikkan orang buta (Matius 20:29-34)
5) Menghidupkan orang yang mati (Lukas 8:49-56)
6) Memberikan makan kepada ramai orang (Matius 14:13-21)

Kita sebagai umat Islam meyakini bahawa anugerah yang dikurniakan kepada Nabi Isa boleh melakukan semua mukjizat ini tidak lebih daripada membenarkan bahawa Nabi Isa itu sememangnya utusan Allah. Seperti yang kita semua sedia maklum, dalam Islam sebab seorang rasul dikurniakan mukjizat adalah bertujuan untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawanya. Namun dalam hal ini, rakan-rakanku penganut Kristian telah tersilap kerana mereka juga membaca di dalam kitab mereka bukan Jesus seorang sahaja yang melakukan mukjizat. Bahkan Nabi Musa (Moses) juga dikurniakan mukjizat, Nabi Ibrahim (Abraham) juga dikurniakan mukjizat dan begitu juga dengan nabi-nabi yang lain.

Apabila mereka membaca mukjizat yang dikurniakan Allah kepada nabi-nabi lain, mereka tetap merasakan kehebatan pemberi mukjizat, tetapi apabila mereka membaca tentang mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Jesus mereka mengubah mentaliti mereka kepada merasakan bahawa Jesus itu hebat, bahkan dialah Tuhan setaraf dengan Tuhan Semesta Alam. Sekiranya Nabi Musa memiliki mukjizat tongkat yang apabila dicampakkan lalu bertukar menjadi ular, Nabi Ibrahim pula apabila dicampakkan ke dalam api yang sifatnya membakar lalu api itu hilang sifat membakarnya. Semua mukjizat ini tetap tidak mengubah sifat manusia yang ada pada nabi-nabi ini. Maka begitulah sepatutnya rakan-rakan Kristianku berfikir apabila berhadapan dengan mukjizat Nabi Isa atau Jesus.

Bersambung siri 10.....

Monday, February 9, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 8 (Ketuhanan Jesus)


iii) Ketuhanan Jesus

Dalam artikel sebelum ini, kita telah membincangkan tentang maksud sebenar 'anak tuhan' yang disebut dalam Bible. Oleh kerana penganut Kristian mempercayai Jesus anak tuhan maka mereka juga sangat meyakini tentang sifat ketuhanan Jesus. Jesus dianggap Tuhan sama seperti pencipta alam ini iaitu Allah SWT. Mereka menggunakan pelbagai cara untuk mendoktrinkan kepercayaan ini.

Analogi yang biasa digunakan :

- Anak Kuda = Kuda
- Anak Kucing = Kucing
- Anak Tuhan = Tuhan

Mereka mengatakan bahawa, anak kuda yang dilahirkan oleh seekor kuda pastinya akan menjadi kuda. Anak kucing yang dilahirkan oleh seekor kucing maka sudah tentu akan menjadi kucing, maka begitulah juga Jesus. Oleh kerana dia adalah Anak Tuhan maka sudah tentulah dia juga adalah Tuhan.

Selain itu, mereka juga bersandarkan kepada petikan-petikan dari kitab bible untuk membuktikan Jesus adalah tuhan. Antara alasan yang digunakan oleh penganut kristian ialah :

  • Kelahiran yang sangat ajaib (seperti yang dimuatkan dalam artikel sebelum ini)
  • Jesus melakukan pelbagai mukjizat (akan disentuh pd siri akan dtg)

Bersambung siri 9.....

Wednesday, February 4, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 7 (Anak Tuhan)


Yeremia 31: 9
Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka ; Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung ; sebab Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulung-Ku.

Roma 8 : 29
Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.

Roma 8 :14
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.

Ayat ini menunjukkan bahawa bukan Jesus sahaja yang dipanggil anak di dalam Bible. Perkataan anak sebenarnya merujuk kepada orang-orang yang baik dalam sesebuah masyarakat.

Kejadian 6: 2
Maka anak-anak Allah melihat bahawa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.

Maka, ayat-ayat ini sekiranya kita ambil maknanya secara harfiyah maka sudah tentulah jumlah atau bilangan anak Tuhan sangat ramai dan bukan Jesus seorang sahaja. Jelaslah, pengertian ‘anak’ di dalam Bible ini telah disalah ertikan oleh penganut Kristian. Maka, benarlah maksud perkataan ‘anak’ di dalam Bible ialah orang yang hampir dengan tuhan atau orang yang membuat kebaikan. Renung2fikir2.....

Wednesday, January 28, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 6 (Anak Tuhan)


Apakah maksud sebenar perkataan anak di dalam Bible?

Seperti yang kita semua sedia maklum, penganut Kristian mengganggap Jesus (Nabi Isa) sebagai anak tuhan yang merupakan salah satu oknum daripada 3 oknum dalam konsep Triniti. Sebenarnya, pengertian ‘anak’ di dalam Bible ini telah disalah ertikan oleh penganut Kristian. Sebenarnya, maksud perkataan ‘anak’ di dalam Bible ialah orang yang hampir dengan tuhan atau orang yang membuat kebaikan. Perkara ini telah dibuktikan dan dinyatakan pada banyak tempat di dalam Bible sama ada di dalam Perjanjian Lama mahupun Perjanjian Baru.

Di antara ayat-ayat berkaitan dengan anak tuhan di dalam Bible yang perlu diketahui oleh pengkaji Bible dan juga penganut Kristian itu sendiri ialah :

1) Matius 5 : 9
Berbahagialah orang yang membawa damai, kerana mereka akan disebut anak Allah

2) Ulangan 14 : 1
Kamulah anak-anak TUHAN, Allahmu; janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu kerana kematian seseorang;

3) Keluaran 4 : 22
Maka engkau harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung;

Bersambung siri 7.....

Tuesday, January 27, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 5 (Anak Tuhan)


Sebenarnya di sisi Allah, penciptaan Nabi Isa atau Jesus tanpa bapa adalah suatu yang amat mudah bagi Allah. Allah menempelak kepercayaan Kristian ini dengan sepotong ayat sahaja. Firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 59 :

Sesungguhnya, misal (penciptaan) Isa di sisi Allah adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya : “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia.

Justeru, kenapa umat Islam sangat marah bila orang Kristian beranggapan Jesus anak tuhan? Baiklah, cuba kita semua bayangkan...kalau adik perempuan anda dituduh ada anak sedangkan dia belum lagi berkahwin. Anda marah atau tidak? Sudah tentulah marah, kerana itu adalah satu fitnah yang besar dan sangat memalukan dia kerana tidak sepatutnya ada anak sebelum berkahwin. Begitu jugalah kita umat Islam, kita sepatutnya marah kerana Allah dituduh dengan sifat yang tidak sepatutnya dengan kedudukanNya sebagai Tuhan sekalian alam.

Bahkan sebenarnya penciptaan Isa atau Jesus tanpa bapa ini melengkapkan lagi bukti kekuasaan Allah dalam proses penciptaan manusia. Allah telah menciptakan Adam tanpa lelaki dan tanpa perempuan. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari seorang lelaki tanpa perempuan. Kemudian Allah menciptakan sekalian manusia yang lain manusia yang lain melalui proses yang normal iaitu melalui seorang lelaki dan seorang perempuan. Maka penciptaan Nabi Isa atau Jesus dari seorang perempuan tanpa lelaki hanya menggenapkan pembuktian kuasa Allah yang mampu keluar dari sunnatullah yang ditetapkanNya sendiri…

Bersambung siri 6.....

Friday, January 16, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 4 (Anak Tuhan)


ii ) Anak Tuhan

Seperti yang kita semua sedia maklum, penganut agama Kristian menganggap Nabi Isa (Jesus) sebagai anak Allah. Petikan ayat dari Kitab Bible yang digunakan oleh mereka untuk membuktikan bahawa Jesus adalah Anak Allah ialah

- (Yohanes 3:16)
- (Matius 3:16-17)
- (Surat Paulus Kepada Jemaat Roma 1:1-4)

Alasan yang digunakan oleh mereka untuk membuktikan Jesus itu sebenarnya adalah anak Allah ialah kelahirannya yang sangat ajaib iaitu tidak berbapa dan hanya mempunyai ibu iaitu Maryam. Pada pandangan mereka, hal ini membuktikan bahawa Jesus itu memang anak Allah. Mereka percaya Jesus sendiri mengaku bahawa baginda ialah anak Allah di beberapa tempat di dalam Bible.

Kepercayaan sebegini sangat bertentangan dengan konsep tauhid dalam agama Islam. Allah menegaskan dalam Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang bermaksud:

1. Katakanlah : Dia-lah Allah Yang Maha Esa
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
4. Dan tidak ada sesiapapun yang setara dengan Dia


Islam menentang keras kepercayaan syirik dan menghina Allah ini. Sifat keinginan terhadap zuriat dan anak-pinak adalah sifat yang melambangkan sifat manusiawi yang lemah. Maha suci Allah dari memiliki sifat makhlukNya yang hina dan lemah. Allah membuat penegasan dalam ayat ini bahawa Allah sekali-kali tidak berhajatkan kepada anak dan Dia juga tidak pernah diperanakkan oleh sesiapa. Firman Allah lagi di dalam Surah Maryam ayat 88-93 yang bermaksud :

88. Dan mereka berkata : Tuhan yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak
89. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar
90. Hampir-hampir langit pecah kerana ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh
91. Kerana mereka mendakwakan bahawa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak
92. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak
93. Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba


Bayangkan, langit dan bumi pun tidak boleh tahan apabila mendengar orang menuduh Allah mempunyai anak, inikan pula kita sebagai manusia. Sebenarnya, di sisi Allah soal penciptaan Nabi Isa (Jesus) tanpa bapa itu sesuatu yang mudah bagi Allah...

Bersambung siri 5.....

Wednesday, January 14, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 3 (Dosa Warisan)

Sebenarnya, kisah tentang Nabi Adam dan dosa warisan dalam Kristian ini telah diputar belitkan hatta akhirnya ia menjadi kepercayaan yang kompleks dan bertentangan dengan akal manusia. Berhubung dengan perkara ini, untuk lebih jelas sila baca kisah di bawah ini :

Datuk Johan memiliki sebuah kebun buah-buahan seluas dua ekar. Oleh kerana terlalu sibuk dia telah meminta khidmat Sallaeh, seorang pendatang dari China untuk menjaga kebun tersebut. Dalam kebun tersebut ada bermacam-macam jenis buah-buahan. Sebelum memulakan tugas, Datuk Johan berpesan kepada Salleh ” Salleh, kamu boleh makan semua jenis buah dalam kebun ini, cuma pokok durian ini saja jangan kamu sentuh, kalau kamu mahu makan kamu ambillah durian dari pokok yang lain” kata Datuk Johan kepada Salleh. Tapi biasalah sudah menjadi sifat manusia, yang dilarang itulah yang mahu dibuat sangat, yang disuruh bukan mahu dibuat.

Pada satu hari, oleh kerana terlalu ingin mahu rasa buah larangan tersebut, Salleh memanjat pokok durian tersebut. ”Bukan tuan aku tahu, diakan pergi KL out station” bisik hati kecil Salleh. Sedang asyik Salleh makan buah pokok tesebut, tiba-tiba Datuk Johan datang. Marah bukan main lagi Datuk Johan bila melihat Salleh sedang makan buah pokok durian itu. Lalu Salleh dihalau dari kebun tersebut. ”Sudahlah pendatang tanpa izin, tidak sedarkan diri, makanlah buah dari pokok lain!”. Puas hati Datuk Johan setelah menghalau Salleh dari kebun tersebut. Tapi Datuk Johan seorang yang baik hati, kasihan juga bila difikirkan nasib PTI itu (Salleh), mana dia mau lari, passport dia pun aku pegang.

Akhirnya, dia mengambil keputusan untuk memaafkan Salleh. Akan tetapi, sebelum dia memaafkan Salleh dia berkata ”Salleh, aku kasihan tengok kau. Sebelu aku memaafkan kau, aku terpaksa menampar, menendang dan menyepak anakku yang satu ini”. Lalu Datuk Johan terus menampar dan menendang anaknya. Bukan itu sahaja, Datuk Johan tiba-tiba mengambil sebatang kayu lalu memukul kepala anaknya. Darah memancut-mancut keluar, anaknya mati di situ juga. ”Sekarang barulah boleh aku maafkan engkau” kata Datk Johan. Lega rasa hati Salleh. Baik sungguh hati tuan aku ini..


Apa pendapat anda tentang kisah ini? Bukankah kisah ini adalah kisah yang belaku antara Adam keturunannya serta Allah SWT menurut kepercayaan kristian? Meeka menggambarkan Allah SWT sebagai tuhan yang mengasihi manusia. Oleh kerana kasihNya inilah Dia mengutus satu-satu anakNya iaitu Jesus untuk menebus dosa Ada yang terpaksa diwarisi oleh keturunannya. Adakah anda bersetuju Datuk Johan seorang yang sangat baik hati? Atau Datuk Johan seorang yang zalim atau lebih tepat gila?

Kepercayaan bahawa dosa Adam diwarisi oleh keturunannya adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Apa salah anak Adam terpaksa menanggung dosa yang dilakukan oleh Adam. Islam mengiktiraf setiap bayi yang dilahirkan sebagai suci dari segala dosa. Bahkan Islam punyai prinsip bahawa sesiapa yang melakukan dosa maka dialah yang bertanggungjawab terhadap dosa tersebut.

Sebenarnya dalam bible sendiri banyak ayat-ayat yang sama prinsip dengan Islam. Antaranya : (Yehezkiel 18:20),(2 Raja-raja 14:6),(Ulangan 24:16). Justeru, kisah dosa warisan ini semata-mata rekaan Paulus untuk membenarkan dakwaan Jesus sebagai jeruselamat.

Bersambung siri 4.....

Tuesday, January 13, 2009

Boikot Berstrategi - Ambil Dan Edar!!!
Tumpukan Boikot Barangan2 Ini,
BERMULA 12 JANUARI HINGGA 12 JULAI 2009.
Sasaran - LUMPUH!! Post di Blog ANda!

Saturday, January 10, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 2 (Dosa Warisan)


Kisah penciptaan Adam dan perlanggaran terhadap larangan Allah di Taman Eden atau di Syurga ini di catat sebagai kisah pertama di dalam Al-Qur’an . Firman Allah tersebut terdapat di dalam surah Al Baqarah : 30-37 (Boleh rujuk dalam Al-Quran).

Kisah yang sebenar yang dinyatakan di dalam Al-Qur’an sangat mudah untuk difahami. Adam telah ditempatkan di dalam syurga bersama isterinya Hawa. Mereka dilarang dari mendekati sepohon pokok oleh Allah tetapi akibat digoda iblis, Adam dan pasangannya, Hawa telah melanggar perintah ini. Sebagai balasan Allah mengeluarkan mereka berdua dari syurga. Adam dan Hawa menyesal atas kesilapan yang telah mereka lakukan. Allah memberikan kepada mereka beberapa kalimat iaitu doa memohon keampunan dari dosa yang berbunyi (Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak merahmati kami nescaya kami tergolong dari kalangan orang-orang yang zalim). Setelah Nabi Adam merintih memohon keampunan dosa dengan doa tersebut maka Allah mengampunkan mereka. Lalu Allah berfirman lagi dalam surah Al Baqarah ayat 38-39 :

38. Kami berfirman : “Turunlah kamu semuanya dari syurga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka sesiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, nescaya tidak ada kekhuatiran atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka ; mereka kekal di dalamnya.

Allah mengingatkan Adam dan keturunannya bahawa Dia akan mengirimkan kepada mereka petunjuk iaitu melalui nabi dan rasul serta kitab panduan yang akan diutuskan. Sesiapa dalam kalangan mereka yang mengikut petunjuk yang diberikan, dia tidak perlu bimbang, dia pasti selamat, sesiapa yang mengkufuri dan mendustakan petunjuk itu maka tempatnya adalah neraka buat selama-lamanya.

Bersambung siri 3.....

Wednesday, January 7, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 1 (Dosa Warisan)

Berdakwah kepada orang yang belum Islam adalah amanah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Oleh kerana itu, pendakwah perlu dahulu memahami secara tepat ajaran agama-agama lain supaya kita tidak dituduh menyebarkan fitnah berhubung dengan agama lain...Justeru sebelum kita bercakap tentang Kristian, kita perlu memahami asas-asas kepercayaan mereka.

Asas Kepercayaan Kristian :

i) Dosa warisan
ii) Anak Tuhan
iii) Ketuhanan Jesus
iv) Penyaliban Jesus
v) Triniti


Inilah asas-asas yang perlu dikuasai oleh para pengkaji kerana atas asas inilah terbinanya segala kepercayaan dan akidah mereka.

i) Dosa Warisan

Kisah dosa warisan -> (Kejadian 2:7-25 dan 3:1-20)

Dari kisah inilah munculnya kepercayaan dan doktrin DOSA WARISAN. Ringkasnya ialah Adam telah melanggar larangan Allah yang melarangnya mengambil dari buah pohon pengetahuan (epal). Adam digoda oleh isterinya hawa yang telah dipengaruhi Lucifer yang menjelma dalam bentuk ular. Perlakuan Adam dan Hawa ini adalah satu dosa yang sangat besar dan dosa ini diwarisi oleh seluruh keturunannya. Kepercayaan atau akidah ini dijelmakan melalui surat-surat Paulus, antaranya :

(1Korintus 15:20-22 dan Roma 5:12-14)

Perlu kita ketahui di sini bahawa, para ilmuan Kristian sendiri berselisih pendapat tentang persoalan ini :

1. Jesus mati untuk menebus dosa semua manusia. Oleh itu, semua manusia telah selamat dan akan dimasukkan ke dalam syurga walaupun dia bukan beragama Kristian.
2. Hanya orang yang beriman dan dibaptistkan akan masuk syurga.

Adakah seseorang itu akan masuk syurga sekiranya dia tidak sempat dibaptist? Berhubung dengan persoalan ini, terdapat dua pendapat :

a) Kekal di dalam neraka
b) Akan diberi peluang kedua ketika Jesus kembali

Kepercayaan terhadap dosa warisan inilah yang melahirkan kepercayaan-kepercayaan lain dalam agama Kristian. Tanpa kepercayaan terhadap dosa warisan ini, maka tidak akan wujud kepercayaan tentang perutusan Jesus sebagai juruselamat dan Jesus tidak perlu mati ditiang salib untuk menebus dosa manusia.

Seperkara lagi yang kita perlu ketahui, dosa yang dilakukan oleh Adam disebabkan hawa. Oleh kerana Hawa menggoda Adam memakan buah larangan di Taman Eden, maka kaum wanita telah disumpah dengan sumpahan dan kematian.

Dia (Tuhan) memberi 9 sumpahan dan kematian :

1. Menderita kerana senggugut (Apabila datang haid)
2. Hilang dara
3. Menderita kesakitan mengandung
4. Sakit melahirkan anak
5. Menderita membesarkan anak
6. Kepalanya ditutup seperti orang berkabung
7. Telinganya dicucuk (dipakaikan anting-anting) seperti abdi
8. Seperti amah dia menunggu suaminya
9. Persaksiannya tidak diterima
10. Selepas semua sumpahan itu, datanglah kematian.

" Nasib baik bukan orang lelaki yang hasut orang perempuan. Kalau tidak, orang lelakilah yang kena mengandung...hehehe..." (^_^)

Bersambung Siri 2.....

Sunday, January 4, 2009

Keyakinan Kita Terhadap Nabi Isa...Siri 2


Antara keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Isa ialah :

1. Dilahirkan dengan kelahiran yang berbeza dengan manusia biasa
2. Berkata-kata semasa kecil dalam pangkuan ibunya Maryam, wanita yang suci
3. Dapat menyembuhkan orang yang sakit kusta
4. Dapat mencelikkan yang buta
5. Dapat menghidupkan orang yang mati
6. Dikurniakan kitab injil
7. Digelar Al-Masih

Semua ciri-ciri keistimewaan ini disebut jelas melalui firman Allah seperti berikut :

Surah Al-Maidah : 110

[110] (Ingatlah), ketika Allah mengatakan : “Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu diwaktu Aku menguatkan kamu dengan Ruhul qudus, kamu dapat berbicara dengan manusia diwaktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) diwaktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) diwaktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan izinKu, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan keizinanKu. Dan (ingatlah) diwaktu kamu manyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan keizinanKu, dan (ingatlah) diwaktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan keizinanKu, dan (ingatlah) diwaktu Aku menghalangi Bani Israel (dari keinginan mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata : “ini tidak lain melainkan syirik yang nyata”.

Surah Ali-Imran 45-51

[45] (Ingatlah), ketika malaikat berkata : “Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat* (yang datang) daripadaNya, nama Al Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah).

[46] Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh”.

[47] Maryam berkata : “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun”. Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril) : “Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakiNya, apabila Allah menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya ‘jadilah’ lalu jadilah dia.

[48] Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab*, hikmah, Taurat dan Injil.

[49] Dan (sebagai)seorang Rasul kepada bani Israel (yang berkata kepada mereka) : Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupkannya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.

[50] Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. Kerana itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

[51] Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, kerana itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus”.

* Maksudnya : membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat ‘kun’ (jadilah) tanpa bapa yaitu nabi Isa.
* Al kitab di sini ada yang menafsirkan dengan pelajaran menulis, dan ada pula yang menafsirkannya dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya selain Taurat dan Injil.


Walaupun begitu, Nabi Isa masih tetap seperti manusia biasa yang dianugerahkan darjat kenabian dan kerasulan dan bukannya Tuhan. Semua keistimewaan yang Allah kurniakan itu merupakan mukjizat yang dikurniakan Allah kepada Nabi Isa dan Nabi-nabi yang lain...Inilah keyakinan kita sebagai seorang muslim terhadap Nabi Isa (Jesus)...Wallahua'lam...

Thursday, January 1, 2009

Keyakinan Kita Terhadap Nabi Isa...Siri 1


Pada artikel kali ini, akan menjelaskan kepada kita adalah tidak benar keyakinan umat Kristian terhadap Nabi Isa yang menganggapnya sebagai anak tuhan. Allah SWT mengingatkan mereka di dalam surah An-Nisa’, ayat 171 :

Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu [383], dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya [384] yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya [385]. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan : “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapan itu). itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.

[383] Maksudnya : Janganlah kamu mengatakan Nabi Isa as itu Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani.

[384] Maksudnya : Membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat kun (jadilah) tanpa bapa iaitu nabi Isa as.

[385] Disebut tiupan dari Allah kerana tiupan itu berasal dari perintah Allah.

Sebagai umat Islam kita dituntut beriman terhadap kerasulan Nabi Isa sama seperti rasul-rasul yang lain. Bahkan Nabi Isa adalah salah seorang rasul Ulul Azmi yang banyak menerima rintangan dan cabaran dalam menjalankan tugas dakwah yang nama Nabi Isa disebut 25 kali di dalam Al-Qur’an. Kita berkeyakinan Nabi Isa seorang rasul yang dikurniakan Allah SWT dengan pelbagai mukjizat yang membuktikan kenabian serta kerasulan baginda.

InsyaAllah, pada siri seterusnya akan menerangkan kepada kita antara keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran.

Bersambung Siri 2.....