Wednesday, May 13, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 18 (Ketuhanan Jesus)

Markus 1 : 13

"Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari lamanya, dicobai oleh Iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia"

Satu lagi bukti ayat di dalam Bible yang menunjukkan bahawa Jesus (Nabi Isa) bukannya Tuhan. Pada ayat di atas, Jesus telah dicobai (diuji) oleh Iblis. Adakah Tuhan selayaknya diperlakukan begitu?

No comments: