Monday, May 4, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 17 (Ketuhanan Jesus)

Yohanes 19 : 28

Sesudah itu, kerana Yesus tahu, bahawa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia – supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci – “Aku haus”

Maka, kalau kita hayati daripada ayat di atas yang terkandung dalam Al-Kitab adalah tidak layak Tuhan ini bersifat haus. Sifat haus ini hanya layak untuk manusia.

No comments: