Monday, March 23, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 10 (Ketuhanan Jesus)


Semua mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa (Jesus) adalah dengan izin Allah SWT semata-mata bagi membuktikan bahawa beliau adalah seorang Rasul yang diutuskan kepada manusia. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam dalam Al-Quran dalam Surah Ali-Imran 49-51 yang bermaksud:

49. Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka) : “Sesungguhnya Aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, iaitu Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; Kemudian Aku meniupnya, Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah; dan Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah; dan Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.

50. Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan untukmu, dan Aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. Kerana itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

51. “Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, kerana itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus”.

1 comment:

yan said...

can not understand clearly!!


tarot card books