Sunday, March 29, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 12 (Ketuhanan Jesus)

Kisah Melkisedek raja negeri Salem yang agung?
“Sebab Melkisedek ini adalah raja Salem dan imam Allah Yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Ibrahim ketika Ibrahim kembali dari menggalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanyapun Ibrahim memberikan seperspuluh dari kesemuanya. Menurut erti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran, dan juga raja Salem iaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan dan kerana ia dijadikan sama dengan Anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya” (Ibrani 7 : 1-3)

Siapakah dia? Dialah Allah kerana Allah sahaja yang tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak ada bapa, tidak ada ibu dan yang hidup selama-lamanya.

Namun, dia hanya seorang raja agung. Ibrahim membayar satu persepuluh harta kepadanya sebagai cukai keagamaan.

Jesus mempunyai permulaan dalam rahim wanita dan mempunyai kesudahan yang zahir di atas kayu salib. Lelaki ini tidak ada permulaan dan kesudahan. Mana yang lebih agung antara mereka berdua?. Sudah tentulah Melkisedek.

Justeru, saya ingin bertanya kepada kepada rakan-rakan saya daripada agama Kristian, mengapa kalian tidak menyembahnya?. Dialah yang sepatutnya disembah seperti tuhan jika sememangnya manusia perlu disembah.

No comments: