Tuesday, April 28, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 16 (Ketuhanan Jesus)

Markus 13 : 32

Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di syurga tidak, dan anakpun tidak, hanya Bapa saja”

Berdasarkan ayat di atas, Jesus tidak mengetahui tentang hari kiamat. Persoalan yang cukup besar di sini, adakah selayaknya Tuhan tidak tahu hari kiamat?

No comments: