Thursday, April 23, 2009

Asas Kepercayaan Kristian Yang Perlu Diketahui Siri 15 (Ketuhanan Jesus)

Antara ayat-ayat yang menafikan ketuhanan Jesus yang perlu kita semua ketahui termasuk rakan-rakanku penganut Kristian semua ialah ayat dalam perjanjian lama :

Yohanes 5 : 30

"Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku"

Daripada ayat ini, jelas kepada kita bahawa Jesus mengaku sendiri dengan ikhlas bahawa dia mengikut arahan dari Allah SWT dan dia diutuskan sama seperti nabi-nabi yang lain.

No comments: