Wednesday, December 24, 2008

Asas-Asas Agama Kristian Siri 3

Doktrin Dosa

Dosa yang dilakukan oleh Adam dan dosa yang diwarisi oleh keturunannya mempunyai beberapa implikasi buruk terhadap manusia. Akibatnya daripada dosa itulah menyebabkan terputusnya hubungan Tuhan dengan manusia. Manusia yang asalnya tidak mempunyai kematian, kini dibebani dengan kutukan maut akibat daripada dosa ini. Mereka yakin bahawa dosa boleh diwarisi oleh generasi demi generasi bermula dari Adam yang melakukan dosa. Dosa ini pada pandangan mereka dapat ditebus melalui korban dan boleh dipindahkan kepada Jesus yang diutus.

Doktrin Jalan Keselamatan

Oleh kerana dosa hanya boleh dihapuskan melalui korban, maka korban yang diperlukan dalam proses pengampunan ini bukan sembarangan korban kerana dosa Adam terlalu besar. Korban yang diperlukan untuk mendapat jaminan keselamatan hanyalah dengan cara mempersembahkan seseorang yang memang tidak memiliki dosa.

Kristologi

Oleh kerana Jesus diutus sebagai penebus dan korban terhadap dosa inilah Jesus dipuja dalam kepercayaan Kristian.

DOKTRIN KRISTIAN (Secara Ringkas)

DOTRIN DOSA
-Memutuskan hubungan Tuhan dengan Manusia
-Mewujudkan maut
-Boleh diwarisi
-Ampunan melalui korban
-Boleh dipindahDOKTRIN JALAN KESELAMATAN
Mempersembahkan kepada Tuhan seorang yang tidak mempunyai dosa
sebagai korban untuk menebus dosaKRISTOLOGI
Pemujaan Christ

No comments: