Monday, December 8, 2008

Sejarah Bible Siri 1

Bab atau surah yang terdapat di dalam Bible disebut dalam Bahasa Inggeris sebagai Book atau buku. Berdasarkan ini, Bible adalah himpunan 66 surah atau buku, 39 daripadanya dikenali sebagai Kitab Perjanjian Lama atau Old Testament. Manakala 27 buah lagi dikenali sebagai Kitab Perjanjian Baru atau New Testament. Kitab Perjanjian Lama mengandungi undang-undang Nabi Musa, kisah-kisah sejarah, puisi dan kebijaksanaan disamping satu bab yang dipenuhi ramalan-ramalan perkara akan datang.

Kitab Perjanjian Baru pula mengandungi kisah kehidupan Nabi Isa yang ditulis oleh tokoh agama Kristian yang bernama Matthew, Mark, Luke dan John. Tulisan-tulisan ini dikenali sebagai Gospels @ Injil. Disamping itu, Kitab Perjanjian Baru juga mengandungi surah atau buku The Acts (Kisah Para Rasul) yang mengisahkan keadaan agama Kristian pada peringkat awal kewujudannya, surat-surat yang ditulis oleh St. Paul (13 buah) dan tokoh-tokoh Kristian terdahulu dan sebuah buku yang bernama Revelation (wahyu).

Di dalam Encarta Encyclopedia disebutkan, “Bible agama Kristian mengandungi keseluruhan Kitab suci Agama Judaime yakni Agama Yahudi. Perkataan Old Testament atau Perjanjian Lama merujuk kepada tulisan yang berkaitan dengan agama Yahudi ini… Justeru, Bible Kristian mempunyai 2 bahagian iaitu Perjanjian Lama dan 27 buku Perjanjian Baru”. Bible yang asal tidak lagi wujud. Perkara ini disebutkan di dalam The Interpreter’s Dictionary of The Bible “Tulisan-tulisan asal Perjanjian Baru sudah lama tiada, perkara ini tidaklah mengejutkan kerana sumber-sumber itu ditulis di atas bahan-bahan yang tidak tahan lama”(1).

(1) George Arthur Buttrick. The Interpreter's Dictionary of The Bible, Vol 1. Abingdon Press 1962. Bab "Text NT", hal 599.

Bersambung siri 2...

No comments: