Saturday, December 6, 2008

Versi-versi Bible siri 3

Jay P. Green Sr. , editor dan penterjemah Interlinear Greek-English New Testament pula berkata “Berhubung dengan versi-versi baru seperti New International Bible, New Jerusalem Bible dan lain-lainnya disamping terdapat di dalamnya tokok tambah, banyak perkataan dan ayat dibuang sehingga mencapai 4 muka surat, sedangkan tulisan-tulisan ini pada asalnya adalah kata-kata Tuhan seperti yang terdapat dalam manuskrip Yunanai”. (14)

Kontroversi mengenai versi-versi Bible melahirkan bibit-bibit perpecahan yang dahsyat dalam dunia Kristian. Sebagai contoh, kumpulan Kristian dari Fundamental Evangelistic Association menulis tajuk Modern Bible Versions Are Dangerous, Watch Out For Them yang bermaksud “Bible Versi Moden, Berbahaya, Berhati-hati Dengannya” di dalam laman web mereka bertarikh Mac 2000” (15).

Akhirnya timbullah persoalan besar dan serius yang perlu dijawab oleh tokoh-tokoh Kristian. Contohnya seperti yang pernah diutarakan oleh David B. Loughran, pengasas Stewarton Bible School di Scotland melalui artikelnya yang bertajuk ”Bible Version” ”Which is the Real Word of God?” Beliau berkata Persoalan sekarang adalah Bible versi manakah yang boleh diiktiraf sebagai Kalam Tuhan? “Semua orang boleh faham dengan percanggahan-percanggahan yang terdapat di dalam Bible. Kita tidak boleh mengatakan kesemuanya adalah Kalam Tuhan. Tuhan tidak mungkin menyebabkan percanggahan seperti itu.” (16)

Persoalan mengenai kitab Tuhan adalah persoalan pokok. Pertikaian mengenai perkara pokok dan asas menjadikan sesuatu agama rapuh dan inilah sebenarnya yang melanda agama Kristian. Maka bagaimanakah penganut Kristian masih boleh meyakini kebenaran ajaran agama mereka sedangkan semua kepercayaan mereka bersumberkan kitab Bible yang amat rapuh asal usulnya dan telah berlaku bermacam-macam pengubahan.

Rujukan

14) Richard Nickels. King James Version Translation Error 2000
15) Fundamental Evangelistic Association. Tract and Literature 2000
16) David B. Loughran. Bible Version “Which is the Real Word of God? 1999

No comments: