Friday, December 26, 2008

Asas-Asas Agama Kristian Siri 4

Kristologi Pemujaan Jesus Christ

Oleh kerana Jesus dipuja kerana tugas dan peranannya yang amat besar iaitu menjadi korban penebusan dosa manusia maka Jesus Christ mestilah memiliki sifat-sifat tertentu.

Sifat pertama ialah Jesus Christ mestilah tidak mempunyai dosa kerana korban ini memerlukan korban dari orang tidak berdosa. Oleh kerana Jesus tidak mempunyai dosa maka Christ mestilah Tuhan kerana tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka, dari sinilah pemujaan terhadap kesanggupan Jesus Christ membawa kepada kepercayaan bahawa Jesus sebagai Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Roh Kudus sebagai entiti tuhan yang dianggap satu yang lebih dikenali dengan Konsep Triniti.


KRISTOLOGI PEMUJAAN CHRIST (secara ringkas)

i) Kerja Christ
- Menjadi korban penebusan dosa

ii) Sifat Christ
- Mestilah tidak berdosa
- Hanya Tuhan tidak berdosa
- Maka Christ mestilah Tuhan
- Triniti = Ketiga-esaan Tuhan

Bersambung siri 5.....

No comments: