Thursday, December 18, 2008

Sejarah Bible Siri 3


Bible yang ada pada hari ini ditulis dengan berpandukan salinan-salinan yang tidak sempurna ini. Sejarah juga membuktikan bahawa kisah hidup Nabi Isa (Jesus) yang terdapat di dalam Bible (Bahagian Gospels) disusun berdasarkan cerita orang-orang dahulu. Hal ini disebutkan di dalam New Bible Dictionary “Kebanyakan kisah hidup Nabi Isa (Jesus) diperoleh melalui khabar-khabar lisan sebelum ia ditulis dalam bentuk yang kita kenali sekarang”(5). Di dalam Peake’s Commentary on The Bible disebutkan “Memang diketahui umum, Gospel adalah berasaskan khabar-khabar lisan ornag-orang Kristian terdahulu dan hal ini melahirkan pelbagai variasi berhubung perkataan dan perlakuan Nabi Isa (Jesus). Semua ini dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh penuli-penulis Bible...”.(6)

Penulis Bible sering tidak menyalin dengan tepat kisah Nabi Isa. Hal ini diakui oleh tokoh Kristia Bruce M. Metzger di dalam The Text of The New Testament, “Penulis-penulis tidak menyalin dengan tepat segala sumber yang mereka temui, sebaliknya mereka menulis pentafsiran mereka sendiri berhubung sumber-sumber itu. Mereka melakukannya bagi membetulkan kesilapan penulis-penulis lain tetapi apa yang sebenarnya berlaku adalah mereka sendiri telah melakukan kesilapan dengan tindakan mereka itu”. (7)

Perkara yang sama juga turut berlaku ke atas Kitab Perjanjian Lama seperti yang disebutkan di dalam The Interpriter’s Dictionary of The Bible yang bermaksud “Banyak kisah yang terdapat dalam Perjanjian Lama mengikut gaya dan olahan penulis-penulisnya...”(8).

Tambahan lagi, sebahagian sumber Bible tidak diketahui asal usulnya tetapi soalnya kenapa Bible masih mendapat tempat dan diiktiraf sebagai Kalam Tuhan Yang Suci sehingga disebut Holy Bible?. Di dalam The Cambridge History of The bible disebutkan “Kebanyakan tulisan di dalam Perjanjian Baru adalah dari sumber yang tidak diketahui asal usulnya kecuali surat-surat yang ditulis oleh St. Paul”(9).

Penjelasan-penjelasan ini sudah cukup untuk membuktikan bahawa Bible yang ada pada hari ini tidak boleh diiktiraf sebagai Kalam Tuhan secara keseluruhannya. Oleh yang demikian, ajaran Kristian dari A to Z tertolak sebagai ajaran yang benar kerana ajaran Kristian semestinya bersumberkan Bible atau Alkitab. Justeru, saya menyeru semua rakan-rakan Kristian agar kajilah ISLAM!!! Moga dibukakan pintu hidayah buat kalian...


5) New Bible Dictionary. 2nd Edition. Inter –Varsity Press, 1982. hal 436.
6) Peake’s Commentary on The Bible. Thomas Nelson and Sons Ltd 1919 Hal 633.
7) Bruce M. Metzger.The Text of The New Testament Oxford University Press Hal 195.
8) The Interpriter’s Dictionary of The Bible Vol 4 Hal 683.
9) The Cambridge History of The Bible Vol 1 1970 Hal 233.

No comments: