Wednesday, October 22, 2008

BIBLE TELAH DIUBAH??? SIRI 1

Revised Standard Version 1952 VS King James VS New International version


Mungkin, topik yang akan kita bincangkan selepas ini agak berat sedikit kerana ianya banyak melibatkan fakta sejarah. Hal ini adalah atas permintaan rakan kristian saya agurl_faith, yang meminta saya menerangkan bila, bagaimana, kenapa dan siapa yang mengubah bible ini. InsyaAllah saya akan terangkan dalam beberapa siri kerana kita perlu meneliti dan memahami sejarah penulisannya. Saya juga mengalu2kan sekiranya ada rakan2 ku daripada penganut kristian yang ingin bertanya sekiranya mempunyai keraguan tentang sejarah penulisan Al-Quran. Dengan izin Allah, saya akan menjawabnya.

Versi King James 1611 adalah versi yang paling popular dalam kalangan orang kristian. Pada tahun 1611 Vesi King James telah ditulis dan diterima pakai sebagai Kitab Bible paling baik. Versi ini didasarkan kepada 3 manuskrip lama iaitu :
i) Codex of Vaticanus ii) Codex of Sinaiticus iii) Codex Alexandrianus

Tetapi para cendiakawan kristian tidak berpuashati terhadap terjemahan Inggeris versi ini.Oleh itu, mereka telah menyemak semula ketepatan terjemahan pada versi King James ini. Terdapat banyak semakan semula telah dilakukan. Di antara versi semakan semula itu ialah Revised Standarad Version yang dihasilkan pada tahun1952. Semakan semula ini disokong oleh 32 orang cendiakawan kristian dari pelbagai mazhab dan disokong oleh 50 mazhab lain.

Pada tahun 1978 pula, mereka menyemak semula dan terhasillah New International Version (NIV). Untuk pengetahuan dan perhatian semua, versi Bahasa Malaysia dan Indonesia adalah terjemahan yang didasarkan kepada versi King James. Sedangkan :

i) Para cendiakawan kristian yang mengeluarkan Revised Standard Version 1952 menyatakan bahawa bible King James dipenuhi kecacatan serius. Preface Revised Standard Version menyatakan ”The King James has grave defects. Pada tempat lain mereka menyatakan “The King James Version of the New Testament was based upon Greek Text that was marred by mistakes, containing the accumulated errors of the fourteen centuries of manuscript copying”.

ii) Para cendiakawan kristian yang menulis Preface New International Version pula menyatakan “…the biblical text is sometimes uncertain”

Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran bahawa kitab-kitab ini telah diubah dan mereka sewenang-wenangnya mendakwa ianya adalah Kalam Tuhan sedangkan permainan tangan-tangan manusia sangat jelas. Dengan izin Allah, saya akan sentuh dakwaan Al-Quran terhadap perbezaan-perbezaan yang terdapat pada versi King James dengan versi Revised Standard Version.

1 comment:

tiwas said...

Hai,
Nampaknya, anda menulis artikel ini dengan menggambarkan seolah-olah terdapat perubahan yang sangat besar di dalam Alkitab.

Anda juga memetik secara luar konteks pra-kata Alkitab New International Version seolah-olah semua teks di dalam Alkitab adalah diragui.

Berikut adalah ayat penuh bahagian yang dipetik tersebut:
"As in other ancient documents, the precise meaning of the biblical texts is sometimes uncertain."

Denga jelas yang dikatakan tidak pasti adalah 'maksud teks Alkitab tersebut', bukannya 'teks Alkitab tersebut'.

Mengapa anda tidak memasukkan keseluruhan ayat tersebut agar konteks sebenar yang hendak disampaikan oleh ayat tersebut dapat diketahui?

Anda mengatakan Al-Quran mengatakan Alkitab telah diubah? Apa kata anda berikan petikan ayat Al-Quran tersebut yang mengatakan teks Alkitab telah diubah.