Tuesday, October 21, 2008

SIFAT YANG TIDAK LAYAK BAGI ALLAH SWTDalam bible, juga terdapat kisah yang menerangkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah SWT. Saya muatkan contoh di bawah agar kita semua dapat melihat dan menilainya sendiri.

Contoh 1
Allah Menyesal
(Kejadian 6:5-7)

Contoh 2
Allah SWT Kalah Gusti Dengan Nabi Yaakob
(Kejadian 32:24-32)

Contoh 3
Allah SWT Berehat
(Kejadian/Genesis 2:2-3,Keluaran 31:12-17)

No comments: