Friday, October 31, 2008

BIBLE TIDAK SAINTIFIK 3???

BUMI TIDAK BERGERAK???

i) Tawarikh 16:30

Gementarlah di hadapan-Nya hai segenap bumi;
Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang.

ii) Mazmur 93:1

…Sungguh, telah tegak dunia,
tidak bergoyang;

Pernyataan tentang bumi tidak bergerak adalah satu lagi kesalahan ilmiah yang terdapat di dalam bible. Kita semua tahu bahawa fakta dunia sains moden hari ini menyatakan bahawa bumi bergerak di atas orbitnya. Hal ini merupakan satu lagi bukti menafikan bahawa bible adalah Injil yang diyakini oleh penganut Islam kerana telah berlaku pengubahan pada kitab Injil ini oleh tangan-tangan manusia.

No comments: