Wednesday, November 5, 2008

PERTENTANGAN FAKTA DALAM BIBLE 2???

BUMI MUSNAH ATAU TIDAK MUSNAH???
Bumi Akan Musnah

Ibrani 1:10-11

(1:10)
“…….Engkau telah meletakkan dasar bumi,dan langit adalah buatan tangan-Mu.

(1:11)
Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada,......

Mazmur 102:26-27

(102:26)
Dahulu sudah kuletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu

(102:27)
Semuanya itu akan binasa,tetapi Engkau tetap ada,....


Bumi Tidak Musnah

Pengkhotbah 1:4

(1:4)
....keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada.

Mazmur 78:69

(78:69)
....laksana bumi yang didasarkan-Nya untuk selama-lamanya.

Daripada beberapa ayat di atas, dapatlah kita mengetahui bahawa, di dalam Bible ada ayat yang menyentuh bahawa bumi akan musnah sementara pada ayat yang lain pula menyatakan bahawa bumi ini tidak akan musnah dan ada selamanya.

Hal ini merupakan satu lagi bukti daripada banyak-banyak bukti yang telah saya kemukakan pertentangan fakta di dalam bible. Sekaligus, lebih meyakinkan kita bahawa Injil ini telah diubah dan diseleweng daripada injil sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa yang merupakan Rasul utusan Allah untuk membawa manusia ke jalan yang benar.

No comments: