Thursday, November 20, 2008

SEJARAH AGAMA KRISTIAN SIRI 83. First Constantinople Council 381M

Dalam persidangan inilah baru dibincangkan tentang konsep triniti yang ketiga iaitu Roh Kudus juga tuhan. Maka setelah perbincangan diadakan mereka bersetuju bahawa Roh Kudus juga adalah tuhan. Begitulah keadaan agama Kristian, perkara-perkara yang menjadi asas ketuhanan ditentukan melalui mesyuarat (persidangan) yang keputusannya dipersetujui dengan cara mengangkat tangan. Persidangan inilah sebenarnya yang menggenapkan konsep triniti yang menjadi rukun asas kepada agama kristian kini.


Gambar menunjukkan sebahagian daripada 318 pembesar gereja yang menyokong St Athanasius. Mereka mengisytiharkan pegangan mereka yang menerima Jesus sebagai tuhan dan menerima ketuhanan Roh Kudus (Holy Spirit) dalam satu pernyataan yang terkenal dengan nama “Nicene Creed”.

Untuk memperkuatkan lagi pernyataan yang telah diputuskan dalam Council Of Nicaea 325 M, para paderi Kristian bersetuju mengisytiharkan kepercayaan mereka dalam satu pernyataan yang terkenal dengan nama (Nicene Of Creed). Isi kandungannya diterjemahkan ke bahasa Inggeris daripada bahasa Greek seperti gambar di atas.

No comments: