Saturday, November 15, 2008

SEJARAH AGAMA KRISTIAN SIRI 4

St Paul Rasul yang berbohong... ???
Adakah perkara ini sekadar tuduhan pengkaji-pengkaji Islam sahaja? Tidak! Perkara ini dijelaskan melalui kisah di bawah. St Paul bercerita tentang kisah perlantikannya menjadi rasul.

Sila baca teks di bawah :

1) Kisah Para Rasul 9:3-7
2) Kisah Para Rasul 22:6-10
3) Kisah Para Rasul 22:12-18


Dalam teks yang pertama Paulus mendakwa teman-temannya sama-sama mendengar suara Jesus memanggilnya tetapi mereka tidak melihat cahaya yang memancar mengelilingi mereka. Manakala dalam teks yang kedua pula kesemua teman-temannya nampak cahaya tetapi tidak mendengar sebarang suara.

Sekiranya kita perhatikan teks yang ketiga pula Paulus mendapat arahan terus di situ, tidak seperti teks yang sebelumnya, Paulus diarah ke Kota untuk menerima arahan di sana. Bukankah ini sudah membuktikan Paulus berbohong dan barangkali memang menjadi tabiatnya berbohong.
Tidak hairanlah Paulus bertanggungjawab atas semua penyelewengan yang berlaku pada ajaran Nabi Isa as (Jesus). Setelah gagal menentang ajaran Nabi Isa as secara kekerasan, Paulus cuba merosakkan ajaran Nabi Isa as melalui penipuan yang licik ini. Dia menggabungkan diri ke dalam ajaran Nabi Isa tetapi mengubahnya dari dalam. Sebab itulah banyak surat-suratnya dijadikan sebagai kandungan Perjanjian Baru. Terdapat 13 surat yang diutus oleh Paulus dianggap wahyu oleh umat Kristian. Surat-surat ini ialah :

1)Surat kepada jemaat di Roma
2)Surat Pertama kepada Jemaat Korintus
3)Surat Kedua kepada Jemaat Korintus
4)Surat kepada Jemaat di Galatia
5)Surat kepada Jemaat di Efesus
6)Surat kepada Jemaat di Filipi
7)Surat kepada Jemaat di Kolose
8)Surat Pertama kepada Jemaat di Tesalonika
9)Surat Kedus kepada Jemaat di Tesalonika
10)Surat Pertama kepada Timotius
11)Surat Kadea Jemaat di Timotius
12)Surat kepada Titus
13)Surat kepada Filemon

Gereja Roman Katolik menerima surat Paulus kepada Jemaat Ibrani sebagai suratnya yang ke 14 walaupun sarjana Kristian berselisih dalam menentukan penulis sebenar surat ini. (Lihat daftar kandungan The New Jerusalem Bible).

No comments: