Tuesday, November 25, 2008

SEJARAH AGAMA KRISTIAN SIRI 11

7. Second Constantinople Council 553M

Hasil daripada council ini :

i) Menolak Chalcedon Council 451M yang menyatakan Jesus mempunyai 2 hakikat dan menerima pendapat persidangan yang menyatakan bahawa Jesus hanya ada 1 hakikat
ii) Menolak dan mengecam kepercayaan “Incarnation” (roti dan wain menjadi badan dan darah Kristus)
iii) Menerima bahawa Jesus seorang manusia yang sebenar-benar
iv) Menolak kepercayaan Jesus hanya fiksyen

8. Third Constantinople Council 680M

Menolak Second Constantinople Council 553M yang menyatakan bahawa Jesus hanya ada 1 hakikat dan menerima pernyataan bahawa Jesus mempunyai 2 hakikat dan 2 keinginan.

No comments: