Saturday, November 22, 2008

SEJARAH AGAMA KRISTIAN SIRI 10


6. Chalcedon Council 451M

Persidangan ini menerima dan mengesahkan pendirian First Council Of Ephesus (iaitu Jesus semasa dilahirkan mempunyai dua hakikat iaitu hakikat manusia dan hakikat tuhan) dan menolak Second Council Of Ephesus (iaitu Jesus semasa dilahirkan mempunyai satu hakikat iaitu hakikat manusia dan tuhan). Disebabkan pergaduhan besar persidangan ini, Patriarch Discoris dari Alexandria dan pengikutnya tidak dibenarkan masuk ke dalam gereja. Akhirnya, dia dibuang daerah ke Palestin dan meninggal di sana.

No comments: