Wednesday, November 12, 2008

SEJARAH AGAMA KRISTIAN SIRI 3

Dalam Buku (The 100 A Ranking of The Most Influential Persons In History – Micheal H Hart) nama St Paul berada ditempat kedua setelah Nabi Muhammad, mengatasi Jesus yang diletakkan di tempat ketiga.

Lihatlah betapa besarnya peranan dan pengaruh St Paul sehinggakan dia diiktiraf ditempat kedua selepas Nabi Muhammad ditempat pertama dan mengatasi Jesus yang berada ditempat ketiga dalam buku karangan Micheal H Hart ini. Justeru, tidak hairanlah St Paul mempunyai pengaruh yang besar dalam mengubah ajaran yang dibawa oleh Jesus kerana pengaruhnya sangat kuat sehingga mengalahkan Jesus. Sebagai buktinya surat-surat Paul yang berjumlah 13 surat yang diutus oleh Paul ke beberapa tempat dijadikan sebahagian dari kandungan Al-Kitab atau Bible...

Sekarang ni, mari kita lihat beberapa bukti yang menunjukkan St Paul telah mengubah ajaran Jesus :

1) Dosa Warisan
Jesus tidak pernah mengajar tentang dosa warisan tetapi Paul telah mengadakan ajaran ini, Rom 5:12.

2) Ketuhanan Jesus
Jesus tidak mengaku Tuhan (Matius 7:21-22),
St. Paul mengatakan Jesus Tuhan (Kor 1:1-9).

3) Mengajar hanya kepada umat Yahudi
Jesus menyuruh pengikut baginda mengajar hanya kepada umat Yahudi (Matius 10:5-6, Matius 15:24 -26). St Paul menyuruh mengajarnya kepada orang bangsa lain juga (Kisah Para Rasul 14:26, 14:27).

4) Berkhatan
Abraham telah menerima janji dengan Allah agar setiap keturunannya dikhatankan di dalam Kitab Kejadian 17:10-14. Amalan ini diteruskan oleh semua keturunan Abraham termasuklah Jesus sendiri. Jesus telah disunat pada hari kelapan sepertimana dalam Lukas 2:21. Ketika Paulus menulis surat kepada penduduk Galatia, dia telah mengubah ajaran bersunat ini, katanya dalam Galatia 5:2, 5:6 serta 1 Korintus 7:18 dan 19, juga Roma 3:28-30.

5) Hukum Torah
Jesus mengesahkan berlakunya hukum Torah ke atas pengikut baginda, Matius 5:17-8. Paul mengajar bahawa hukum Torah tidak lagi berlaku ke atas pengikut Jesus setelah pensaliban menghapuskan dosa manusia, Roma 7:4-6. Hukum tersebut terganti dengan iman kepada pensaliban tersebut, Roma 3:21-28.

No comments: