Thursday, November 20, 2008

SEJARAH AGAMA KRISTIAN SIRI 9


4. First Ephesus Council 431M

Timbul pertikaian adakah Jesus semasa dilahirkan oleh ibunya Mariam itu mempunyai satu hakikat atau dua hakikat. Maka setelah persidangan ini diadakan, mereka bersetuju bahawa Mariam melahirkan Jesus dalam keadaan mempunyai 2 hakikat iaitu hakikat manusia dan hakikat ketuhanan.

5. Second Ephesus Council 449M

Menegaskan Jesus sebenarnya hanya ada satu hakikat yang terangkum di dalamnya tuhan dan manusia. Hal ini bercanggah dengan First Ephesus Council 431M.

No comments: